حسین حسنی

تحصیلات حوزوی:
خارج حوزه
تحصیلات دانشگاهی:
کارشناسی فلسفه از موسسه امام خمینی
فعالیت های علمی مرتبط:
مدیریت کارگاه های تولید نظریه و روش در موضوع نقد و توصیف گفتمانی در پژوهشکده باقرالعلوم نگارش مقالات در نقد فیلم جلسات مستمر نقد فیلم عضو کارگروه پژوهشی رسانه مؤسسه امام خمینی به ریاست پروفسور مولانا 1387-1390 کارشناس کمسیون فرهنگی مجلس در نگارش اساسنامه صدا و سیما کارشناس کمسیون فرهنگی مجلس در جشنواره های فیلم فجر در ادوار عضو حلقه نقد فیلم دانشکده صدا و سیمای قم 1380-1390 حضور فعال در جشنواره فیلم فجر در 10 دوره اخیر 1386-1396 و تنظیم گزارشات فرهنگی سینمایی جهت ارایه به مراکز تصمیم گیر فرهنگی فعالیتهای اجرایی مرتبط: عضو شورای علمی سایت فیلمنوشت به مدت دو سال همکار پژوهشی در دفتر سینمایی مفید سردبیر رادیو معارف در گروه فلسفه – کلام و عرفان 1376 – 1379 عضو کارگروه تدوین سند تحول دانشکده صدا و سیما قم 1387-1388 کارشناس طرح و برنامه مرکز مدیریت حوزه علمیه قم کارگروه تبلیغ 1380-1384 کارشناس رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس (تدوین قانون صدا وسیما مصوب کمیسیون فرهنگی مجلس که منتظر تصویب در صحن علنی است) 1390-1392 کارشناس کمیته پژوهشی رسانه مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی 1391-1392 عضو شورای راهبردی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) سازمان تبلیغات اسلامی 1387-1394 تدوین اسناد بالا دستی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) سازمان تبلیغات اسلامی و اجرای آن 1387 عضو گروه نقد و رسانه پژوهشکده باقرالعلوم(ع) سازمان تبلیغات اسلامی 1387-1391 عضو تیم مدیریت پژوهش بیش از صد طرح پژوهشی راهبردی، کاربردی (تنظیم تصویب و مدیریت فرآیند پژوهش) 1388-1394

سید ابولقاسم صالحی زاده

تحصیلات حوزوی:
- خارج حوزه
تحصیلات دانشگاهی:
- کارشناسی ارشد تهیه کنندگی و کارگردانی از دانشکده صدا و سیمای قم
فعالیت های علمی مرتبط:
- تدریس ابزارهای نوین تبلیغ در دانشکده صدا و سیمای قم
- تدریس نقد و تحلیل ارتباطات تصویری در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده صدا و سیمای قم
- تدریس ارتباطات انسانی در مقطع کارشناسی در دانشکده صدا و سیمای قم
- تدریس در کارگاههای ایده تا فیلمنامه در دانشکده صدا و سیمای قم
- تدریس در کارگاههای ایده تا تولید در دانشکده صدا و سیمای قم
- تدریس زیبایی شناسی تصویر در دانشکده صدا و سیمای قم
- کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی در دانشکده صدا و سیمای قم
- استاد راهنمای 6 پایان نامه عملی کارشناسی ارشد رشته تهیه کنندگی
- مشاوره و راهنمایی بیش از 20 پایان نامه نظری ـ عملی کارشناسی ارشد
- داور بخش دین ورسانه دفتر تبلیغات اسلامی
- داور بخش همت مضاعف کار مضاعف جشنواره ملی فیلم دانشجویی
- برگزاری سلسله جلسات نقد وتحلیل فیلم های اخرالزمان در معاونت اموزشی حوزه علمیه
- دبیر سلسله جلسات نقد وتحلیل فیلم در مرکز جهانی علوم اسلامی
فعالیت های اجرایی مرتبط:
- معاونت دانشجویی دانشکده صدا سیمای قم
- مدیر امور داشجویی دانشکده صدا سیمای قم
- مدیریت دوره تربیت مبلغ طلاب خارج از کشور
- عضو کارگروه تخصصی تبلیغ رسانه ای
- عضو کارگروه تخصصی نشریه افق رسانه حوزه
- دبیر اولین گردهمایی دانشجویان دانشکده صدا سیما ی قم
- دبیر همایش دانشجویان وفارغ التحصیلان دانشکده صدا سیما ی قم

مهدی رادنیک

تحصیلات حوزوی:
- اتمام سطح سه حوزه
تحصیلات دانشگاهی:
- کارشناسی تاریخ مؤسسه امام خمینی 1380-1384
- دانش آموخته کارشناسی ارشد تهیه کنندگی دانشکده صدا و سیما
- دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه هنر 1395
فعالیت های علمی مرتبط:
- عضو کارگروه پژوهشی رسانه مؤسسه امام خمینی به ریاست پروفسور مولانا 1387- 1390
- تدریس واحد های آشنایی با رسانه و مدیریت رسانه در مراکز مختلف
- مشاوره دو پایان نامه ارشد در حوزه رسانه
- عضو حلقه نقد خانه هنر مرکز پژوهشهای اسلامی 1378-1387
- عضو حلقه نقد فیلم دانشکده صدا و سیمای قم 1380-1390
- حضور فعال در جشنواره فیلم فجر در 10 دوره اخیر 1386-1396 و تنظیم گزارشات فرهنگی سینمایی جهت ارایه به مراکز تصمیم گیر فرهنگی
فعالیت های اجرایی مرتبط:
- تهیه کننده رادیو معارف و مدیریت گروه فلسفه – کلام و عرفان 1376 – 1379
- عضو کارگروه پژوهشی همایش رسانه و دین مرکز پژوهش های اسلامی1386-1388
- عضو کارگروه تدوین سند تحول دانشکده صدا و سیما قم 1387-1388
- عضو اتاق فکر مرکز پژوهش های اسلامی صدا وسیما 1389-1391
- کارشناس طرح و برنامه مرکز مدیریت حوزه علمیه قم کارگروه تبلیغ 1380-1384
- کارشناس طرح و برنامه دفتر تبلیغات؛ کارگروه رسانه 1388-1391
- کارشناس مسائل رسانه جامعه مدرسین 1390-1391
- کارشناس رسانه معاونت تبلیغ مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 1388-1391
- کارشناس رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس (تدوین قانون صدا وسیما مصوب کمیسیون فرهنگی مجلس که منتظر - تصویب در صحن علنی است) 1390-1392
- کارشناس کمیته پژوهشی رسانه مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی 1391-1392
- کارشناس رسانه مجلس خبرگان رهبری 1390-1392
- عضو هیئت رئیسه دانش آموختگان دانشکده صدا و سیمای قم 1386-1391
- مدیر شورای راهبردی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) سازمان تبلیغات اسلامی 1387-1397
- تدوین اسناد بالا دستی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) سازمان تبلیغات اسلامی و اجرای آن 1387-1397
- سرپرست گروه نقد و رسانه پژوهشکده باقرالعلوم(ع) سازمان تبلیغات اسلامی 1387-1391
- عضو شورای فضای مجازی و رسانه پژوهشکده باقرالعلوم(ع) سازمان تبلیغات اسلامی1395-1397
- سردبیر سایت فیلم نوشت (نقد گفتمان فرهنگی سینمای ایران) 1395-1397
- کارشناس نقد فیلم وبرنامه های تلویزیون حوزه علمیه قم 1388-1391
- مدیریت پژوهش بیش از صد طرح پژوهشی راهبردی، کاربردی (تنظیم تصویب و مدیریت فرآیند پژوهش) 1388-1397
مطالعات و مهارت آموزیهای مرتبط:
- مطالعات در حوزه مباحث معارف اسلامی( فلسفه، کلام، تاریخ) مباحث جامعه شناسی، ارتباطات، سینما، مدیریت استراتژیک، نقد و مدیریت پروژه

سید حمید میر خندان

تحصیلات حوزوی:
- خارج فقه و اصول حوزه (8 سال در دروس)
- سطح سه حوزه، موضوع پایان نامه سطح سه "احکام نگاه به تصویر"
تحصیلات دانشگاهی:
- فارغ التحصیل دکترای فرهنگ و ارتباطات از دانشگاه باقرالعلوم(ع)
فعالیت های علمی مرتبط:
تدریس در مراکز علمی و مؤسسات آموزشی:
- مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما به مدت 14 سال
- دانشکده صدا و سیمای قم به مدت 5 سال
- جامعةالزهراء(س) به مدت 3 سال
- مرکز تخصصی تبلیغ حوزه علمیه قم به مدت 2 سال
- مرکز آموزش های ادبی ـ هنری دفتر تبلیغات اسلامی قم به مدت 5 سال
- حوزه علمیه معصومیه خواهران قم به مدت یک ترم

راهنمایی پایان نامه:
- شخصیت پردازی معصومین در ژانرهای ملودرام، رُمَنس و تراژدی.
- رسانه و لغو و لهو در موسیقی.
- رسانه و غنا و باطل در موسیقی.
- تصویر روحانیت در سینما.
- بررسی انتقادی مبانی فلسفی نظریه وانمایی در رسانه از دیدگاه حکمت متعالیه.
- الگوی بازنمایی شخصیت زن در سریال¬های تلویزیونی از منظر اسلامی
- نقش قصه در تربیت دینی کودکان
- عناصر تعزیه برای اقتباس قیلمنامه
- الزامات شکل گیری ایده در فیلمنامه دینی

مشاوره پایان نامه:
- بررسی چگونگی تطابق برنامه های کودک و نوجوان شبکه تمدن افغانستان با فرهنگ دینی [دفاع شده]
- سینمای پس از انقلاب و اخلاق اسلامی [در حال تدوین]
- بررسی برنامه گفتگومحور از منظر اسلامی [در حال تدوین]

داوری پایان نامه:
- داوری چهار پای نامه در دانشکده صدا و سیمای قم
- یک پایان نامه در دانشگاه ادیان و مذاهب

داوری کتاب هایی محول شده از:
- انتشارات دانشکده صدا وسیمای قم(دو مورد)
- مرکز پژوهش های اسلامی صدا وسیما(چند مورد)
- انتشارات سروش؛ موسیقی در فقه، 6 جلد
- پژوهشکده باقرالعلوم(ع)؛ طنز در اسلام، یک جلد
- داوری مقالات متعدد برای مراکز پژوهشی و نشریات گوناگون در عرصه هنر، رسانه و ارتباطات
- داوری طرح های پژوهشی متعدد در زمینه هنر، رسانه و ارتباطات

ناظر تحقیق:
- ناظر تحقیق با عنوان فقه ورزش در رسانه (در حال انجام)
- ناظر تحقیق با عنوان بررسی ساختار برنامه¬های شبکه¬های ماهواره¬¬ای دینی مسیحی (در حال انجام)
- ناظر تحقیق با عنوان بررسی شخصیت در فیلم¬های تاریخی- مذهبی (چاپ شده در قالب کتاب)

شرکت در نشست ها و کنفرانس های علمی:
- سخنرانی در همایش مهندسی فرهنگی در هنر برگزار شده توسط مؤسسه فرهنگی اهل بیت(ع) با عنوان «دین و هنر» (سال 1389)
- سخنرانی در همایش قرآن و سینما برگزار شده در مدرسه اسلامی هنر با عنوان «روایت و قرآن» (سال 1391)
- سخنرانی در دو نشست برگزار شده در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد تهران با عنوان «سینما و دین» (سال 1389)
- سخنرانی در نشست برگزار شده در دفتر تبلیغات اسلامی مشهد با عنوان «دین و ارتباطات» (سال 1387)
- سخنرانی در نشست برگزار شده در دفتر تبلیغات اسلامی قم با عنوان «عرصه¬های تعامل دین و سینما» (سال 1389)
- سخنرانی در نشست برگزار شده در دانشکده علوم حدیث قم با عنوان «بررسی سریال مختارنامه» (سال 1390)
- سخنرانی در نشست برگزار شده در اداره کل ارشاد قزوین با عنوان «تعامل اخلاق دینی و هنر) (سال 1389)

برگزاری:
- برگزاری 12 کارگاه «نقد فیلم» در دفتر تبلیغات اسلامی قم در سالهای 1388 و 1389
- برگزاری 20 کارگاه پژوهشیِ «مبانی نقد فیلم» در سالهای 1388 و 1389 در مرکز پژوهش¬های اسلامی صدا و سیما
- برگزاری 30 کارگاه پژوهشیِ «مبانی سکولاریسم و رسانه» در سالهای 1385 و 1386 در مرکز پژوهش-های اسلامی صدا و سیما

- پژوهشگر مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما به مدت 12 سال (چند سال آخر با قرارداد معادل دکترا بوده است)
فعالیت های اجرایی مرتبط:
- مدیر کارگروه پژوهشی «فلسفه هنر اسلامی» مؤسسه امام خمینی(ره)
- عضویت در تحریریه ماهنامه رواق هنر و اندیشه، فصلنامه رسانه و خانواده، فصلنامه دین و رسانه
- عضویت در هیئت علمی اولین همایش سکولاریسم و رسانه تلویزیون (سال 1388، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما)
- عضویت در هیئت علمی همایش هنر و تبلیغ (سال 1390، دفتر تبلیغات اسلامی)
- عضویت در هیئت علمی همایش حوزه، رسانه و ارتباطات (سال 1391، جامعه المصطفی)
- دبیر علمی دومین همایش سکولاریسم و رسانه تلویزیون (سال 1389، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما)
- دبیر علمی دومین همایش بین المللی دین و رسانه(سال 1390، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما)
- مدیریت خانه هنر و اندیشه¬ی مرکز پژوهش¬های اسلامی صدا وسیما به مدت دو سال: 1377 و 1378
- عضو شورای طرح و برنامه مدرسه عالی هنر اسلامی به مدت یک سال: سال 1387

سلمان رضوانی

تحصیلات حوزوی:
- خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
تحصیلات دانشگاهی:
- فارغ التحصیل از دانشکده صدا و سیما در رشته ارتباطات ، گرایش تهیه کنندگی تلویزیونی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1383با نمره عالی
- مهارت آموزیهای مرتبط: گذراندن دوره مستند سازی خانه هنر واندیشه مرکز پژوهش های اسلامی صدا وسیما در سال 1382
فعالیت های علمی مرتبط:
- عضو شورای علمی در نشریات علمی ، هنری وپژوهشی: «رواق هنر واندیشه»، « رسانه وخانواده »، «دین ورسانه» و «معارف رضوی و رسانه»
- عضو شورای علمی گروه «رسانه» آموزشهای کاربردی جامعه المصطفی العالمیه تاسال 93
- برگزاری شستهای تخصصی با موضوعات جنگ رسانه ای، جنگ نرم، شناخت رسانه، زن و رسانه، حجاب و رسانه و....
- تدریس در موضوعات رسانه ای در دانشگاه های صدا و سیما، شهید محلاتی و جامعه المصطفی، مدرسه عالی بنت الهدی، مدرسه عالی امام خمینی، مدرسه حجتیه، مرکز تخصصی تبلیغ
فعالیت های اجرایی مرتبط:
- مدیر گروه پژوهشی «آینده پژوهی ورسانه های نوین» اداره کل پژوهش مرکز پژوهش های اسلامی صدا وسیمااز سال1389تا1391
- دبیر علمی اولین همایش سراسری « رسانه تلویزیون وسکولاریسم» سال 1386
- دبیرکمیته پژوهش جشنواره سراسری «هنر آسمانی» طلاب وفضلاء حوزه های علمیه سراسر کشور از سال 1387
- داور بخش هنرهای نمایشی (فیلم ،فیلمنامه) سومین جشنواره بین المللی فرهنگی ، تبلیغی طوبی 1388 ویژه طلاب ودانشجویان خارج از کشور
-دبیر آموزش در گروه «تبلیغ و ارتباطات» موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه
- عضو کمیته علمی دومین همایش بین المللی دین ورسانه سال1388
- عضو گروه پژوهشی مبانی نقد «نقد فمینیستی» در خانه هنر واندیشه

سید مهدی میر غیاثی

تحصیلات حوزوی:
- خارج فقه و اصول از حوزه علمیه قم
تحصیلات دانشگاهی:
- کارشناسی ارشد تهیه کنندگی
فعالیت های علمی مرتبط:
- عضو گروه تئاتر آیین قم
- نویسنده برنامه کودک و نوجوان سیمای مرکز قم در سال 1379
- نویسنده برنامه کودک و نوجوان صدای مرکز قم در سال 1378-1380
- کارگردانی و تدوین برنامه ترکیبی دختران آفتاب برای شبکه های سراسری
- کارگردانی و تدوین مستند« مرمت نسخ خطی» - تهیه کننده و کارگردان مستند جاده و سنگ برای شبکه سه - تولید مجموعه تیزر سبک زندگی براش شبکه افق - نویسنده مستند سیدالشهدا برای شبکه افق
فعالیت های اجرایی مرتبط:
- مدیر تولید مرکز خدمات رسانه ای رهاوین
- مدیر تولید کارگاه فیلم و عکس آستانه مقدسه قم
- کارشناس واحد صدای مرکز قم
- تهیه کننده نمایش صدای مرکز قم
- کارشناس فیلمنامه در مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما
- کارشناس گروه و استاد دانشکده صداو سیما قم

غلام رضا یوسف زاده

تحصیلات حوزوی:
- سطح سه حوزه
تحصیلات دانشگاهی:
- دکتری رشته حکمت هنر دینی دانشگاه ادیان
فعالیت های علمی مرتبط:
- استاد راهنمایی، داور و مشاور حدود 40 پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده صدا و سیمای قم از سال 1387 تا 1397
- تدریس با عنوان «اقتباس از متون دینی در ادبیات داستانی» از سال 94 تا 97
- کسب رتبه اول بخش پژوهش دومین جشنواره هنر آسمانی
- پژوهشگر برگزیده در نهمین گردهمایی پژوهشگران سازمان صدا وسیما
- عضو کمیته داوران هنرهای نمایشی در سومین جشنواره بین المللی طوبی.
- همکاری در بخش پژوهش در هفمتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت.
- عضو کمیته داوران در بخش هنرهای نمایشی در دو دوره برگزاری جشنواره هنرهای آسمانی سال های1387و1389.
- همکاری در نگارش چند فیلم نامه در حوزه تاریخ مقدس و معارف اسلامی.
- عضو شورای فیلم نامه مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما از سال 1383 تا92.
- نقد و بررسی فیلمنامه سریال های دینی و مناسبتی رسانه ملی از جمله: اغما، صاحبدلان، حضرت موسی(ع)، جابر ابن حیان، او یک فرشته بود و...
- عضو هیئت تحریریه نشریه رواق هنر و اندیشه از ابتدا تا شماره 70
- عضو هیات علمی همایش ملی راهکارهای برگردان مفاهیم معنوی به فیلمنامه
- عضو گروه نقد و بررسی خانه هنر و اندیشه از ابتدا تا 1386
- عضو گروه پژوهشی سینما و دین خانه هنر و اندیشه از ابتدا تا 1386.
متاسفانه سایت متوقف شده! لطفا سایت را دوباره بارگیری کنید بارگیری مجدد 🗙