عکس فیلمنامه فیلم کوتاه "آیینه"

آینه

پاسخ گوییی مکرر به تلفن همراه عادت هر روز حاج آقا ست اما امروز در جاده

صاحب امتیاز: گروه فیلم سازی اتود نویسنده: هادی سرنجام، احمد نوری
متاسفانه سایت متوقف شده! لطفا سایت را دوباره بارگیری کنید بارگیری مجدد 🗙