عکس فیلمنامه "آکولاد"

آکولاد

عضاء یک جلسه رسمی هنگام شروع جلسه با این اطلاعیه مواجه میشوند: «پاسخگویی به تلفن همراه در هنگام برگزاری جلسه بی احترامی به حقوق دیگران است» مدیر نسبت به این اطلاعیه سخت گیری میکند که ناگهان گوشی خودش زنگ میخورد ....

صاحب امتیاز: خانه فیلم داستانی نویسنده: اکرم صادقی
متاسفانه سایت متوقف شده! لطفا سایت را دوباره بارگیری کنید بارگیری مجدد 🗙