عکس فیلمنامه فیلم سینمایی "حق سکوت"

حق سکوت

کسوت طلبگی برای میر هاشم برابر شده است با از دست دادن همه دلخوشی های زندگی. او دیگر حتی توان حفظ خانواده را نیز ندارد. اما میر هاشم در این چالش به کدامین سو خواهد رفت؟

صاحب امتیاز: حوزه هنری نویسنده: هادی نائجی
یک خطا رخ داده است، برای استفاده از سایت آن را دوباره بارگیری کنید. بارگیری مجدد 🗙