عکس فیلم نیمه بلند "فشار خون"

فشار خون

شوهر عطیه، زنی جوان و 24 ساله، که اتفاقا باردار هم هست، به قتل رسیده و قاتل در انتظار اعدام است. همسر قاتل که در به در به دنبال رضایت است، با پیشنهادی عجیب و بی شرمانه سراغ عطیه میاید: عطیه باید همراه با رضایت، کودکش را هم بکشد! اما ماجرا چیست؟

صاحب امتیاز: خانه فیلم داستانی نویسنده: علی ثقفی
یک خطا رخ داده است، برای استفاده از سایت آن را دوباره بارگیری کنید. بارگیری مجدد 🗙