عکس فیلم کوتاه "سلام"

سلام

مهدی پسری یزدی است که پدرش در افغانستان مفقودالاثر شده است و او از افغانی ها متنفر است در حین دعوا با جمعه گل که پسری افغانی است لامپ های ریسه های چراغانی نیمه ی شعبان را می شکنند. آنها ناچارند با همکاری هم این خسارت را جبران کنند اما....

صاحب امتیاز: خانه فلیم داستانی نویسنده: اکرم صاذقی
یک خطا رخ داده است، برای استفاده از سایت آن را دوباره بارگیری کنید. بارگیری مجدد 🗙