عکس فیلمنامه فیلم کوتاه "جمعه گل"

جمعه گل

مهدی پسری یزدی است که پدرش در افغانستان مفقودالاثر شده است و او از افغانی ها متنفر است در حین دعوا با جمعه گل که پسری افغانی است لامپ های ریسه های چراغانی نیمه ی شعبان را می شکنند. آنها ناچارند با همکاری هم این خسارت را جبران کنند اما..

صاحب امتیاز: خانه فیلم داستانی نویسنده: اکرم صادقی
یک خطا رخ داده است، برای استفاده از سایت آن را دوباره بارگیری کنید. بارگیری مجدد 🗙