عکس فیلمنامه فیلم کوتاه "جمعه گل"

جمعه گل

مهدی پسری یزدی است که پدرش در افغانستان مفقودالاثر شده است و او از افغانی ها متنفر است در حین دعوا با جمعه گل که پسری افغانی است لامپ های ریسه های چراغانی نیمه ی شعبان را می شکنند. آنها ناچارند با همکاری هم این خسارت را جبران کنند اما..

صاحب امتیاز: خانه فیلم داستانی نویسنده: اکرم صادقی
متاسفانه سایت متوقف شده! لطفا سایت را دوباره بارگیری کنید بارگیری مجدد 🗙