پوستر مستند "آقازاده"

آقازاده

مستند

همه قصه این است که بدانی که چگونه برخورد کنی

مشاورفیلمآقازادهمستندشاه آبادیتعالی
صاحب امتیاز: اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه، صدا و سیما
تهیه کننده: حسین اسدی زاده
کارگردان: روح الله مولوی
نویسنده: .
سال تولید: 1399
زمان: 00:30
تیزرهای آقازاده
پشت صحنه مستند "آقازاده"
پشت صحنه مستند "آقازاده"
پشت صحنه مستند "آقازاده"
پشت صحنه مستند "آقازاده"
پشت صحنه مستند "آقازاده"
پشت صحنه مستند "آقازاده"
پشت صحنه مستند "آقازاده"
متاسفانه سایت متوقف شده! لطفا سایت را دوباره بارگیری کنید بارگیری مجدد 🗙