پوستر فیلم مستند "اول شخص جمع"

اول شخص جمع

مستند

در تاریخ 13 آبان سال 58 در اقدامی غیر منتظره اتفاقی در تهران می افتد که تمامی رسانه های خبری دنیا را دچار شوک میکند: سفارت آمریکا تسخیر و تمامی کارمندانش گروگان گرفته شدند!

مشاورفیلممستندانقلاباول شخص جمعلانه جاسوسی57
صاحب امتیاز: موسسه مفید
تهیه کننده: حسین اسدی زاده
کارگردان: حنظله تاج الدینی
نویسنده: حنظله تاج الدینی
سال تولید: 1397
زمان: 00:52
تیزرهای اول شخص جمع
متاسفانه سایت متوقف شده! لطفا سایت را دوباره بارگیری کنید بارگیری مجدد 🗙