پوستر فیلم نیمه بلند "فشار خون"

فشار خون

نیمه بلند

شوهر عطیه، زنی جوان و 24 ساله، که اتفاقا باردار هم هست، به قتل رسیده و قاتل در انتظار اعدام است. همسر قاتل که در به در به دنبال رضایت است، با پیشنهادی عجیب و بی شرمانه سراغ عطیه میاید: عطیه باید همراه با رضایت، کودکش را هم بکشد! اما ماجرا چیست؟

مشاورفیلمفیلم نیمه بلندفشار خونقصاصقتل
صاحب امتیاز: خانه فیلم داستانی
تهیه کننده: سید سجاد قافله باشی
کارگردان: علی ثقفی
نویسنده: علی ثقفی
سال تولید: 1396
زمان: 0:46
تیزرهای فشار خون
پشت صحنه نیمه بلند "فشار خون"
پشت صحنه نیمه بلند "فشار خون"
پشت صحنه نیمه بلند "فشار خون"
پشت صحنه نیمه بلند "فشار خون"
پشت صحنه نیمه بلند "فشار خون"
پشت صحنه نیمه بلند "فشار خون"
پشت صحنه نیمه بلند "فشار خون"
متاسفانه سایت متوقف شده! لطفا سایت را دوباره بارگیری کنید بارگیری مجدد 🗙