پوستر سریال تلویزیونی "پرده  نشین"

پرده نشین

سریال

هدی زنی میانسال که پس از سالها ترک بستگان، به دنبال ارثیه پدری به ایران برمیگردد، اما این برگشت آبستن اتفاقات دیگری است که او انتظارش نداشت...

مشاورفیلمپرده نشینسریالحوزهطمعایمان
صاحب امتیاز: شبکه اول سیما
تهیه کننده: سید محمود رضوی
کارگردان: بهروز شعیبی
نویسنده: حسین تراب نژاد، مهدی حمزه
سال تولید: 1393
زمان:
تیزرهای پرده نشین
متاسفانه سایت متوقف شده! لطفا سایت را دوباره بارگیری کنید بارگیری مجدد 🗙