پوستر فیلم کوتاه "حوالی حریم"

حوالی حریم

کوتاه

زائران حرم برای او به مانند کیسه های زر بود سعید اما امروز دختری مستاصل و درمانده را نشان میکند، غافل از اینکه وارد بازی خطرناکی میشود

مشاورفیلمفیلم کوتاهحوالی حرمحرمحضرت معصومهبازی خدا
صاحب امتیاز: خانه فیلم داستانی
تهیه کننده: حسین اسدی زاده
کارگردان: سید مهدی میرغیاثی
نویسنده: حنظله تاج الدینی
سال تولید: 1397
زمان: 00:20
تیزرهای حوالی حریم
پشت صحنه فیلم کوتاه "حوالی حریم"
پشت صحنه فیلم کوتاه "حوالی حریم"
پشت صحنه فیلم کوتاه "حوالی حریم"
پشت صحنه فیلم کوتاه "حوالی حریم"
پشت صحنه فیلم کوتاه "حوالی حریم"
متاسفانه سایت متوقف شده! لطفا سایت را دوباره بارگیری کنید بارگیری مجدد 🗙