فیلم کوتاه "مستوره"

مستوره

کوتاه

سیده خانم، از هزارتوی تاریخ در مقابل مار زنگی زمانه در حریم خانه بست نشسته که مار خانگی او را به چالشی سخت بین ماندن و رفتن زمین گیر می کند... مستوره ای از زنان رنج کشیده ی این مرز و بوم که برای هویت شان ایستادگی کردند

مشاورفیلممستورهفیلم کوتاهتاریخکشف حجاب
صاحب امتیاز: خانه فیلم داستانی
تهیه کننده: حسین اسدی زاده
کارگردان: الهام هادی نژاد
نویسنده: رضا رحیمی، حسین سرانجام، علی رظا بنیادی
سال تولید: 1396
زمان: 00:26
تیزرهای مستوره
عکس بهاره نوحیان(بازیگر) و الهام الهی نژاد(کارگردان)
پشت صحنه فیلم کوتاه "مستوره"
کارگردان و دستیار کارگردان
پشت صحنه فیلم کوتاه "مستوره"
پشت صحنه فیلم کوتاه "مستوره"
عکس بهاره نوحیان(بازیگر) "مستوره"
پشت صحنه فیلم کوتاه "مستوره"
پشت صحنه فیلم کوتاه "مستوره"
متاسفانه سایت متوقف شده! لطفا سایت را دوباره بارگیری کنید بارگیری مجدد 🗙