حسین حسنی

گرایش موضوعی مشاور: 
فیلمنامه
معرفی:

تحصیلات حوزوی:

خارج حوزه
تحصیلات دانشگاهی:

کارشناسی فلسفه از موسسه امام خمینی

فعالیتهای علمی مرتبط:
مدیریت کارگاه های تولید نظریه و روش در موضوع نقد و توصیف گفتمانی در پژوهشکده باقرالعلوم
نگارش مقالات در نقد فیلم
جلسات مستمر نقد فیلم
عضو کارگروه پژوهشی رسانه مؤسسه امام خمینی به ریاست پروفسور مولانا 1387-1390
کارشناس کمسیون فرهنگی مجلس در نگارش اساسنامه صدا و سیما
کارشناس کمسیون فرهنگی مجلس در جشنواره های فیلم فجر در ادوار
عضو حلقه نقد فیلم دانشکده صدا و سیمای قم 1380-1390
حضور  فعال در جشنواره فیلم فجر در 10 دوره اخیر 1386-1396 و تنظیم گزارشات فرهنگی سینمایی جهت ارایه به مراکز تصمیم گیر فرهنگی

فعالیتهای اجرایی مرتبط:
عضو شورای علمی سایت فیلمنوشت به مدت دو سال
همکار پژوهشی در دفتر سینمایی مفید
سردبیر رادیو معارف در گروه فلسفه – کلام و عرفان 1376 – 1379
عضو کارگروه تدوین سند تحول دانشکده صدا و سیما قم 1387-1388
کارشناس طرح و برنامه مرکز مدیریت حوزه علمیه قم کارگروه تبلیغ 1380-1384
کارشناس رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس (تدوین قانون صدا وسیما مصوب کمیسیون فرهنگی مجلس که منتظر تصویب در صحن علنی است) 1390-1392
کارشناس کمیته پژوهشی رسانه مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی 1391-1392
عضو شورای راهبردی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) سازمان تبلیغات اسلامی 1387-1394
تدوین اسناد بالا دستی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) سازمان تبلیغات اسلامی و اجرای آن 1387
عضو گروه نقد و رسانه پژوهشکده باقرالعلوم(ع) سازمان تبلیغات اسلامی 1387-1391
عضو تیم مدیریت پژوهش بیش از صد طرح پژوهشی راهبردی، کاربردی (تنظیم تصویب و مدیریت فرآیند پژوهش) 1388-1394
 

آثار:

مقالات نقد فیلم در پژوهشکده باقرالعلوم با عناوین: پرواز در افق مسدود، گفتگو در مرز حق و باطل شیوه منافقان، از تحریف تا انحراف- نقدی بر عوامگرایی خواص، مدیریت وجدان، در مرز سرگشتگی، چالش اطاعت در فیلم بادیگارد-درامدی بر مفهوم اطاعت و دستور، یادداشتی بر نمادهای دینی در فیلم
کتاب با عنوان نظریه تولید علم دینی (مبانیِ دینیِ نقد)، مجموعه روش شناسی نقد گفتمانی

×

نسخه آزمایشی
جستجو