جمعه گل

خلاصه فیلم:

مهدی پسری یزدی است که پدرش در افغانستان مفقودالاثر شده است و او از افغانی ها متنفر است در حین دعوا با جمعه گل که پسری افغانی است لامپ های ریسه های چراغانی نیمه ی شعبان را می شکنند. آنها ناچارند با همکاری هم این خسارت را جبران کنند اما....

×

نسخه آزمایشی
جستجو