فشار خون

چکیده: 
شوهر عطیه، زنی جوان و ۲۴ ساله، که اتفاقا باردار هم هست، به قتل رسیده و قاتل در انتظار اعدام است. همسر قاتل که در به در به دنبال رضایت است، با پیشنهادی عجیب و بی‌شرمانه سراغ عطیه میاید: عطیه باید همراه با رضایت، کودکش را هم بکشد! اما ماجرا چیست؟

×

نسخه آزمایشی
جستجو