آکولاد

چکیده: 
اعضاء یک جلسه رسمی هنگام شروع جلسه با این اطلاعیه مواجه میشوند: «پاسخگویی به تلفن همراه در هنگام برگزاری جلسه بی احترامی به حقوق دیگران است» مدیر نسبت به این اطلاعیه سخت گیری میکند که ناگهان گوشی خودش زنگ میخورد ....

×

نسخه آزمایشی
جستجو