تولید دانش

مسئله سينما در جايي متولد شد که هم با پاي کوتاه خلق شد، هم با پايه کوتاه؛ يعني در ديار غرب، اين فيلم‌سازي، اين سينما بازي و مانند آن از...
ادبیات نظری
مرزهاي بحث يكي از نكاتي كه در مباحث دين و رسانه بايد تبيين كرد، تعيين حدود بحث است. وقتي مي گوييم دين، منظورمان دقيقاً از دين چيست؛ يا...
ادبیات نظری
1. مروري بر مباني نظري بحث اگر از ره‌يافت‌هاي ايدئولوژيکي بگذريم که گاهي به اشتباه نظريه‌ها و ره‌يافت‌هاي ديني يا معنوي در سينما نام گرفته...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو