حوزه هنری

فیلمنامه
کسوت طلبگی برای میر هاشم برابر شده است با از دست دادن همه دلخوشی.های زندگی. او دیگر حتی توان حفظ خانواده را نیز ندارد. اما میر هاشم در این...
فیلم

×

نسخه آزمایشی
جستجو