حسین اسدی زاده

زائران حرم برای او به مانند کیسه های زر بود سعید اما امروز دختری مستاصل و درمانده را نشان میکند، غافل از اینکه وارد بازی خطرناکی میشود
فیلم
فیلمنامه
سیده خانم، از هزارتوی تاریخ در مقابل مار زنگی زمانه در حریم خانه بست نشسته که مار خانگی او را به چالشی سخت بین ماندن و رفتن زمین گیر می کند...
فیلم
در آن دوران، مانند همه دورانها، جامعه رنگ های گوناگون داشت؛ از انقلابی هایی که در این راه از جان می گذشتند تا جوان هایی که نام هیپی بر خود...
فیلم
در تاریخ 13 آبان سال 58 در اقدامی غیر منتظره اتفاقی در تهران می افتد که تمامی رسانه های خبری دنیا را دچار شوک میکند: سفارت آمریکا تسخیر و...
فیلم
خلاصه فیلم: مهدی پسری یزدی است که پدرش در افغانستان مفقودالاثر شده است و او از افغانی ها متنفر است در حین دعوا با جمعه گل که پسری افغانی...
فیلم

×

نسخه آزمایشی
جستجو