رسانه ملی

رسانه در دنياي امروز نمي تواند صرفاً به فراگير بودن خود ببالد؛ بلكه رسانه هاي امروز به دنبال ارتباط هاي گروهي هستند تا تأثير پيام آنان...
ادبیات نظری
مسئله زنان و خانواده در رسانه و یا رسانه و جنسیت از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخور‌دار است. در این زمینه، از یک سو شاهد اعتراضات فراوانی از سوی...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو