اکرم صادقی

فیلمنامه
خلاصه فیلم: امید پسری کم روست که از سلام کردن خجالت می کشد. پدرش به سوریه رفته است و او با دیدن فیلم شهادت دوست پدرش نگران سلامتی او می...
فیلم
فیلمنامه
خلاصه فیلم: مهدی پسری یزدی است که پدرش در افغانستان مفقودالاثر شده است و او از افغانی ها متنفر است در حین دعوا با جمعه گل که پسری افغانی...
فیلم
فیلمنامه

×

نسخه آزمایشی
جستجو