کرسی آزاد
رسانه ملی در جایگاهی است که می تواند با انتقال ارزش ها و سبك زندگي در برنامه های تلویزیونی، سبك زندگي نمايش داده شده را دروني مي كنند. اما مع الاسف الگوهای غربی در این رسانه غلبه دارند
کرسی آزاد
فرماليسم و نوفرماليسم كه شكل تكامل يافته و به طور دقيق، شكل كاربست يافتۀ فرماليسم در حيطۀ فيلم است، بر مباني اي تكيه دارد. پيش از هر چيز، بايد به بررسي و نقادي اين مباني پرداخت. اين مباني عام است و...
کرسی آزاد
چیزی به اسم اخلاق رسانه‌ای در خارج‌ از زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی خاص نیست. به‌ همین سبب است که باید از اخلاق‌های رسانه‌ای‌ صحبت کنیم. اخلاق رسانه‌ای به گونه‌ای که در مهد شکل‌گیری‌ آن و در حوزه‌های...
کرسی آزاد
کتاب تاریخ بیهقی یکی از این کتب کهن است که دارای امکانات ویژه برای اقتباس میباشد. داستان حسنک وزیر یکی از داستان های پر مایه این کتاب است. این داستان از ظرفیت نمایشی بسیار بالایی برخوردار است و...
کرسی آزاد
سواد رسانه‌اي در كنار آموختن و خواندن ظاهر پيام‌هاي رسانه‌اي از رسانه‌هاي مختلف، مي‌كوشد خواندن سطرهاي نانوشتۀ رسانه‌هاي نوشتاري، تماشاي پلان‌هاي به نمايش درنيامده و يا شنيدن صداهاي پخش‌نشده از رسانه...

×

نسخه آزمایشی
جستجو