کرسی آزاد
چیزی به اسم اخلاق رسانه‌ای در خارج‌ از زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی خاص نیست. به‌ همین سبب است که باید از اخلاق‌های رسانه‌ای‌ صحبت کنیم. اخلاق رسانه‌ای به گونه‌ای که در مهد شکل‌گیری‌ آن و در حوزه‌های...
کرسی آزاد
کتاب تاریخ بیهقی یکی از این کتب کهن است که دارای امکانات ویژه برای اقتباس میباشد. داستان حسنک وزیر یکی از داستان های پر مایه این کتاب است. این داستان از ظرفیت نمایشی بسیار بالایی برخوردار است و...
کرسی آزاد
سواد رسانه‌اي در كنار آموختن و خواندن ظاهر پيام‌هاي رسانه‌اي از رسانه‌هاي مختلف، مي‌كوشد خواندن سطرهاي نانوشتۀ رسانه‌هاي نوشتاري، تماشاي پلان‌هاي به نمايش درنيامده و يا شنيدن صداهاي پخش‌نشده از رسانه...

×

نسخه آزمایشی
جستجو