تاریخ شفاهی
از نگاه آقای ارگانی مدیریت، مهمترین عامل در وضعیت سینمایی است که ایشان آنرا رو به سقوط میداند. رابطه‌ی مدیریت فرهنگی با سازوکار تولید اثر هنری و نیز سینمای دینی، محور اصلی گفتگویی است که در پیش رو...
تاریخ شفاهی
از نگاه آقای ارگانی مدیریت، مهمترین عامل در وضعیت سینمایی است که ایشان آنرا رو به سقوط میداند. رابطه‌ی مدیریت فرهنگی با سازوکار تولید اثر هنری و نیز سینمای دینی، محور اصلی گفتگویی است که در پیش رو...
تاریخ شفاهی
سینما که بعد از انقلاب مسیری نو در پیش داشت، در رویکردهای مدیریتی دچار چالش بین مدیرانش میشود. آقای پزشک وقتی از آن مقطع صحبت میکند اصرار دارد که مدیریت گلخانه ای برای آن مقطع زمانی درست ترین انتخاب...
تاریخ شفاهی
در دهه شصت از چند جریان سینمایی یاد میشود: حوزه هنری، فارابی، مدرسه اسلامی آموزش فیلم سازی، در این بخش آقای اسفندیاری درباره روابط و چالشهای بین این جریانها توضیح میدهد
تاریخ شفاهی
در بخش دوم مصاحبه با آقای عبدالله اسفندیاری به تحولات جریان سینما و تئاتر در ابتدای انقلاب پرداخته شده است
تاریخ شفاهی
آقای عبدالله اسفندیاری در بخش نخست مصاحبه از ورود به عرصه سینما و هنر در دوران قبل از انقلاب و شکل گیری هنرمندان انقلابی در دهه پنجاه سخن میگوید

×

نسخه آزمایشی
جستجو